Budoucí uspořádání majetkových vztahů pro případ úmrtí

Budoucí uspořádání majetkových vztahů pro případ úmrtí

Rádi byste rozdělili majetek mezi své blízké a uspořádali tak vlastnické vztahy ještě za svého života? Nechcete se však připravit o vlastní střechu nad hlavou…

 

Nabídka balíčku Budoucí uspořádání majetkových vztahů pro případ úmrtí

  • Uvedeme vás do problematiky bezúplatného převodu vlastnictví nemovitostí a zřízení služebnosti (věcného břemene) užívacího práva;
  • Zpracujeme darovací smlouvu spolu s dohodou o zřízení služebnosti, na základě které vám zůstane zachováno právo bydlení v rozsahu, jaký si sami určíte;
  • V souvislosti s tématem vám poskytneme právní poradenství v rozsahu 1,5 hodiny v ceně 2.722,- Kč (sazba 1.500,- Kč / hod. + 21% DPH), která je zahrnuta v ceně balíčku;
  • V případě zájmu zpracujeme i dohodu o vyrovnání mezi potomky resp. budoucími dědici tak, aby žádný z nich z hlediska budoucího uspořádání majetkových vztahů nebyl zvýhodněn ani poškozen;
  • Poradit a vyřešit umíme i darování nezletilým dětem, k čemuž budete potřebovat schválení právního jednání (smlouvy) opatrovnickým soudem;
  • Zdarma ověříme podpisy na všech dokumentech vyžadujících úřední ověření podpisů;
  • Vyhotovíme rovněž návrh na provedení zápisu vkladu vlastnictví a služebnosti do katastru nemovitostí.

Cena právního balíčku

Standardní balíček

6.900,- vč. DPH

Základní balíček

3.900,- vč. DPH, cena zahrnuje:
1) zpracování darovací smlouvy v základním provedení;
2) zpracování návrhu na provedení vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí;
3) právní poradenství v rozsahu 0,5 hodiny právní služby.

Balíček na míru

Balíček na míru zahrnuje služby dle vašich speciálních požadavků. Může se jednat např. o zpracování dohody o vyrovnání mezi potomky spojené se zajištěním závazku zaplacení nebo o vypracování návrhů pro opatrovnický soud v případě darování nezletilým dětem. Ve všech případech garantujeme cenu balíčku nejvýše v částce mimosmluvní odměny advokáta podle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů. Cenovou nabídku vám připravíme obratem.

Ceny balíčků nezahrnují poplatek za pořízení výpisu z katastru nemovitostí a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Další balíčky: Asistovaný převod nemovitosti  | Bezpečná úschova peněz  | Založení s.r.o. na míru


NAHORU